OKR Model Canvas Logo

 

Jak planować i realizować cele za pomocą
OBJECTIVE & KEY RESULTS

 

 

OKR

Key Results

 


KLUCZOWE REZULTATY
 CO CHCĘ OSIĄGNĄĆ?


 

mierzą realizację celu (Objective)
cele pośrednie  (bliższe)
są określone jako S.M.A.R.T 
3-4 Kluczowe Rezultaty w OKR

Objective 

 


CEL
DOKĄD ZMIERZAM? 


 

wyznacza kierunek działania
cel (dalszy)
jest określony ogólnie  

1 Cel w OKR

  

 

PO CO I JAK STOSOWAĆ OKR

 

WIĘCEJ

OKR MODEL CANVAS

 

  

 OKR Model Canvas Szablon

  

NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA OKR

 

WIĘCEJ

DESIGN

 

 Etap 1

Objective

 


POSZUKIWANIE CELU


Czynniki sukcesu
Intencje rozwoju

Etap 2

Key Results

 


POSZUKIWANIE REZULTATÓW


Targety
Kamienie Milowe 

  

Etap 3

OKR

 


OKREŚLENIE OKR


Integrowanie
Powiązania 

 

 

 

Ścieżka projektowania OKR krok po kroku ...

  

WIĘCEJ

BLOG


 

Jak planować i realizować cele za pomocą OKR

 


 

 

(OKR)  Objective and Key Results - czyli cel i kluczowe rezultaty. To metoda wyznaczania i realizacji celów nowej generacji. Umożliwia znacznie wydajniejszą działalność biznesową. Jeśli jest dobrze wdrożona może stać się kluczową siłą napędową w rozwoju firmy. Technika jest popularna, ponieważ jest prosta zarówno w zastosowaniu jak i we wdrożeniu. 

 

Czytaj więcej

 

 

 

SZKOLENIE I WDROŻENIE OKR

Xellect Logo 14

Copyright © 2020 All Rights Reserved
Tomasz Krzemiński | Powered by XELLECT
www.okrmodelcanvas.com

OKR Model Canvas Logo 2020 R